SPĒKA GRĀMATA

Grāmata būs pieejama drīzumā.

DZĪVES JEB AUGSTĀKAIS SPĒKS

Visu dzīvi esmu nodarbojies ar dažādiem sporta veidiem, jo šķita, ka katrs no tiem padarīs mani par fiziski spēcīgu cilvēku. Piedalījos ielu vingrošanas un crossfit sporta kustības aizsākšanā Latvijā, vairākus gadus trenējos boksā, praktizēju ziemas peldēšanu un skriešanu ziemas apstākļos, rūdot un nostiprinot savu ķermeni, tomēr pēc vairāk nekā 20 gadu regulāriem treniņiem jāsecina, ka ar fizisku spēku ir par maz, lai cilvēks spētu kontrolēt sava prāta dabu, kas lielākoties ir haotiska un destruktīva. Ir kāds daudz varenāks un pārāks spēks, kas atklājams katram cilvēkam, kurš grib aizsniegties pāri sava prāta robežām. Tas spēks ir dziļi iekšējs ceļojums apziņas dzīlēs. 

Tik bieži sastopu cilvēkus, kuri pēc skata šķiet par sevi pilnīgi pārliecināti, profesionāli, mērķtiecīgi, spēcīgi un veiksmīgi, tomēr, ielūkojoties dziļāk, redzamas bailes un nedrošība. Iekšējā pasaule ir trausla un nestabila. Cilvēkam it kā zūd līdzsvars savai dzīvei, jo fiziskā un materiālā stabilitāte ir ļoti mānīga un gaistoša parādība un turēšanās pie tās ir vājš mierinājums. 
Atklājot augstākā spēka kodolu jeb avotu sevī, ārējā pasaulē viss var jukt un brukt, tomēr iekšējs miers paliek kā nesatricināms mūris, kas atvaira jebkurus šķietami nelabvēlīgus apstākļus, notikumus vai cilvēkus. 
Iekšējs miers kā gaisma staro ārā no cilvēka un izgaismo ceļu citiem. Tu nevis tausties pēc gaismas tumšā telpā, bet esi gaisma tu pats. 
Prāta klusums ir vienīgais ceļš pie šī spēka. Ārpasaule rit savu gaitu, kāds nāk, kāds iet, kāds steidzas, kāds bremzē, kāds smej, kāds raud, kāds uzbrūk, kāds aizsargājas, kāds mīl, kāds nīst, bet tu paliec kluss un vērojošs, jo tavs spēks ir iekšēji nesatricināms un nemainīgs. Paliec šajā spēkā, jo tas ir vienīgais drošais pamats zem tavām kājām. 

Mēs katrs sevī glabājam neierobežotas un mūžīgas apziņas augstākā spēka potenciālu. 
Šis spēks ļauj kontrolēt sava prāta radītā ego destruktīvo dabu, kļūstot brīvam no visu veidu atkarībām, kārdinājumiem un citām rakstura vājībām, esot pilnīgam un pašpietiekamam. 
Šis spēks ļauj atvērt sirdi visiem un un vienmēr, kļūstot labestīgam, sirsnīgam un līdzjūtīgam. 
Šis spēks ļauj mīlēt bez aizspriedumiem, nosacījumiem, vērtējumiem un ultimātiem. 
Šis spēks ļauj pieņemt to, kas līdz šim radīja iekšēju pretestību, cīņu un konfliktu. 
Šis spēks ļauj lūgt piedošanu un piedot citiem, jo zūd vēlme vērtēt, salīdzināt, pamācīt, nosodīt un kritizēt. 
Šis spēks ļauj tikt galā ar jebkādiem satraukumiem, stresu un depresiju. 
Šis spēks ļauj redzēt sevi citos un citus sevī, nevis nodaloties, bet saplūstot ar visu esošo. 
Šis spēks ir lielākais atbalsts pašam un caur sevi kļūst par atbalstu un iedvesmu arī citiem. 
Šis spēks ļauj iegūt sirdsmieru un brīvību pašam no sava prāta programmām un palaist visu, kas līdz šim ierobežojis iekšējo būtību. 
Šis spēks ļauj mīlēt un būt laimīgam. 

Es pateicībā saplūstu ar šo spēku un dzīvoju saskaņā ar to, jo nekam citam vairs nav īsti nozīmes.
Mīlestība ir vienīgā jēga visai eksistencei!

KUR PIRKT

Spēka Grāmatu

Grāmata drīzumā būs pieejama visā Latvijā vai rakstot personīgu pieprasījumu epastā!!

SAZINIES→

ATSAUKSMES

"Katra ūdens pile ir bezgalīgs un mūžīgs okeāns. Katrs koks ir vesels mūža mežs. Katrs smilšu grauds ir bezizmēra svētā zeme. Katrs mākonis ir visas plašās debesis. Tikai cilvēks vēlas būt personība un individualitāte, kas pati sevi norobežo un ierobežo sava prāta rāmjos, noniecinot savas saknes un savas esības kodolu, kas ir tas pats kodols, kas ir visam esošajam."

KASPARS ZLIDNIS

+371 26108601   —   speks@kasparszlidnis.lv

© Kaspars Zlidnis. All rights reserved.webDesing DruvoART

Pastāsti draugiem!