Skip to main content

SPĒKA

DZIESMAS &
KONCERTI

NO SIRDS.

VAI TAS, KAS TEV IR, IR TAS, KO TU VĒLIES?
VAI TAS, KAS TEV IR, IR TAS, KO TU VĒLIES NO SIRDS?

VAI TĀ DĒĻ, KAS IR, TU ESI GATAVS MIRT?
VAI TO, KAS TEV IR, TU NOVĒRTĒT SPĒJ?

MIRKLIS UN PAZUDĪS TAS, KAM PIEĶĒRIES KLĀT,
TĀPĒC TO, KAS TEV BLAKUS IR, MĪLĒT NEPĀRSTĀJ!
PAVIRŠI VĀRDI OTRU IEVAINOT SPĒJ,
UN JAU PAR VĒLU AR LŪGŠANĀM OTRU NOTURĒT.

MĒS DEGAM PAR TO, KO MUMS NEMAZ NEVAJAG,
UN TAM, KAS IR ĪSTS, MĒS MUGURU PAGRIEŽAM.

MIRKLIS UN PAZUDĪS TAS, KAM PIEĶĒRIES KLĀT,
TĀPĒC TO, KAS TEV BLAKUS IR, MĪLĒT NEPĀRSTĀJ!
PAVIRŠI VĀRDI OTRU IEVAINOT SPĒJ,
UN JAU PAR VĒLU AR LŪGŠANĀM OTRU NOTURĒT.

MUMS PIEDER TIK DAUDZ,
BET KĀDĀ DIENĀ VISS ZUDĪS KĀ RAUTS,
TĀPĒC TURIES PIE TĀ, KURŠ TEVI MĪL,
TĀPĒC TURIES PIE TĀ, KURŠ TEVI MĪL…

Ja vēlies manu līdzdalību Tavā pasākumā, sazinies ar mani.

“Mums katram dzīvei ir savs temps un ritms. Mēs katrs nonākam pie sevis īstajā brīdī. Nepieciešamās mācībstundas un atziņas katrs gūst caur savu personīgo dzīves pieredzi. Katram ir sava nokrāsa un sajūta. Nav vajadzības salīdzināt vai pielīdzināt. Nav vajadzības mainīt, uzlabot vai pielāgot. Svarīgi katram dzīvot saskaņā ar savu likteni, paļaujoties, uzticoties un pieņemot, ka šajā brīdī kļūdu nav, jo dzīve ir augstākā matemātika. Visam ir sava vieta un savs laiks. Viss ir ideālā kārtībā. Te nav nepareizību, tāpēc jaukties šķietamās dzīves netaisnībās nav vajadzības.”

Ja vēlies manu līdzdalību Tavā pasākumā, sazinies ar mani.