Skip to main content

SPĒKA GRĀMATAS

Kaspars Zlidnis

SPĒKS – plūst nevis no mums,
bet gan caur mums.

SPĒKA GRĀMATA II

apziņas brīvība

Tikai patiesība var sniegt apziņas brīvību. Patiesība ir vienīgā atslēga uz to brīvību, kuru tik izmisīgi, bet veltīgi meklējam ārējā pasaulē. Šī atslēga atrodama tikai paša cilvēka sirdsapziņā. Vai tu esi gana drosmīgs, lai ieskatītos sevī?

SPĒKA GRĀMATA I

atklāj augstāko spēku sevī

Šī grāmata ir par spēku. Par to, kurā rodas un gaist dzīvība. Tajā dienu nomaina nakts, un nakti nomaina diena. Tas rodams katrā ieelpā un izelpā, tas izpaužas katrā sirdspukstā.